Là gì game 88 đổi thưởngMở khập khiễng trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Mở-Limping có nghĩa là là người chơi đầu tiên nhập nồi preflop chỉ với a cuộc gọi Thay vì một nuôi. “Phil mở khập khiễng 100 chip trong Vị trí sớm Và có ba người gọi.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!