Là gì game 52 clubThẻ lỗ trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Các Thẻ lỗ là các thẻ được xử lý úp mặt để chỉ người chơi có thể nhìn thấy chúng. Các trò chơi poker của hầu hết mọi biến thể đều bắt đầu với một vòng thẻ lỗ được xử lý cho mỗi người chơi. Tôi đã nhìn xuống một thẻ lỗ của tôi và thấy các vị vua bỏ túi. 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!