Là gì game đổi thuongNgăn xếp ngắn trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Có một Ngân hàng ngắn Có nghĩa là chơi với một lượng chip tương đối thấp so với rèm.

Nói chung, bất cứ điều gì ít hơn 20 rèm lớn là một ngăn xếp ngắn. Cũng có thể đề cập đến bất cứ ai có số lượng chip ít nhất tại bàn trong một Giải đấu. “Tôi đã xếp chồng lên nhau với 14-big- Stack và di chuyển tất cả vào với bốn cái túi.

Bạn muốn cải thiện lối chơi của bạn như một ngăn xếp ngắn? Đọc hướng dẫn này:

7 Lời khuyên về poker ngăn xếp để tối đa hóa thu nhập của bạn

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!