Là gì game đánh bài rút tiền atmLàm tê liệt trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Làm tê liệt có thể có nghĩa là:

1. Để làm tê liệt bộ bài bằng cách có một bàn tay mạnh mẽ đến mức đối thủ không thể có bất kỳ bàn tay mạnh mẽ nào. Ví dụ: nếu bạn giữ AA trên một Cái bảng của A-A-2, bạn có bộ bài ‘Hồi bị tê liệt.

2. Khi một người chơi mất hầu hết các ngăn xếp của họ trong một Giải đấu, ngăn xếp của họ là những người què quặt.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!