Là gì game đánh bài đổi thẻHusng trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Husng là viết tắt của ‘Head Up Up Ngồi và đi. "Điều này ngồi và đi Giải đấu Cho phép tối đa hai người chơi và bắt đầu bất cứ khi nào hai người chơi đã đăng ký. 

Bạn muốn cải thiện kỹ năng của bạn trong Husng,? Kiểm tra ngoài Hướng dẫn này:

Làm thế nào để hiểu và nghiền nát Husngs [Phiên bản thứ 2]

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!