Là gì gam bai doi thuongBánh xe trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một bánh xe là một ace đến năm dài. Cũng đề cập đến bàn tay tốt nhất có thể trong bóng thấp Trò chơi. Một bánh xe thép là một ace đến năm thẳng tuôn ra. 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!