Là gì g88 global game portalChơi bảng trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Trong Hold Khănem, khi một người chơi đến trận đấu trong đó bàn tay tốt nhất có thể của anh ấy/cô ấy bao gồm năm Thẻ cộng đồng, người chơi đó được cho là đang chơi Cái bảng.

Ví dụ: nếu bạn giữ 7? 7 và bảng chạy ngoài 7 ? 8 ? 9? T? J ?, bạn đang chơi bảng, với tư cách là người cao dài Được tạo thành từ các thẻ cộng đồng là bàn tay tốt nhất của bạn.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!