Là gì poker là gìCuộc đua trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Còn được gọi là một đồng xu lật, một cuộc đua là một tình huống trong đó hai người chơi tất cả trong với gần như giống nhau vốn chủ sở hữu, chẳng hạn như 51% đến 49%.

AK vs qq (hoặc bất kỳ Cặp túi Đó không phải là AA hay KK) là một ví dụ về một chủng tộc.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!