Là gì poker là gìQuỹ đạo trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một quỹ đạo là một vòng quay đầy đủ của bàn tay trong đó rèm đã đi qua toàn bộ bàn. “Tôi sẽ chơi thêm một quỹ đạo và sau đó ngồi ngoài ở phần tiếp theo Mù lớn. ”

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!