Là gì epiphone casinoKhô trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một khô Cái bảng là một trong đó không giúp làm cho bất kỳ dài hoặc rút ra. Flops như A ? 8? 2? và J.? 3 ? 3 là kết cấu bảng khô.

Bạn muốn học cách chơi trên bảng khô? Đọc hướng dẫn này:

10 Lời khuyên cơ bản cho các loại flops phổ biến nhất

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!