Cách chơi các gappers phù hợp trong trò chơi tiền mặt (lời khuyên preflop & 6 mẹo postflop)

Những gì không yêu thích về các gappers phù hợp? Bạn có thể đánh Flushes, hai cặp kỳ lạ, chuyến đi và những đường thẳng siêu ngụy trang! Một Gapper phù hợp là một bàn tay khởi đầu với hai thẻ không liên tiếp có cùng bộ đồ có thể chuyển thẳng (chẳng hạn như T ? 8, 9 ? 6 ? và J ? 7). Trong bài viết này, bạn sẽ học cách Tiếp tục đọc Cách chơi các gappers phù hợp trong trò chơi tiền mặt (lời khuyên preflop & 6 mẹo postflop)