Là gì dealers casinoNgôi nhà đầy đủ trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Còn được gọi là một con thuyền, hoặc thuyền đầy đủ, một ngôi nhà hạnh phúc là một bàn tay bao gồm cả ba loại và một đôi. Ví dụ: nếu bạn giữ A ? K và Cái bảng đọc a ? a? K? 2? 3?, bạn có đầy đủ nhà ở, với một bàn tay năm thẻ A ? A? K ? K.?.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!