Là gì dealer pokerSéc-Raise trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một Kiểm tra-Raise Xảy ra khi người chơi lần đầu tiên kiểm tra, sau đó tăng lên khi đối thủ đặt cược. Kiểm tra-nuôi là một chơi lừa dối thường chỉ ra một bàn tay rất mạnh mẽ, nhưng cũng có thể được sử dụng một cách hiệu quả như một bịp bợm. 

Bạn muốn tìm hiểu giá trị chiến lược của việc kiểm tra trong poker? Đọc hướng dẫn này:

5 Chiến lược tăng cường kiểm tra sinh lợi Bạn nên thử ngay hôm nay

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!