Là gì danh chan onlineNghiêng trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Tilting có nghĩa là trở nên buồn bã hoặc thất vọng sau khi mất tay hoặc tay.

Điều này thường dẫn đến trò chơi hoang dã, liều lĩnh liên quan đến việc chơi quá nhiều tay và vô tội vạ quá nhiều. Còn được biết là hơi nước/hấp. “Tôi chỉ mất hầu hết các ngăn xếp của mình trên một âm thanh tệ hại Và bây giờ tôi trên Nghiêng. ”

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!