Là gì danh bai tien lenCác chuyến đi trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Chuyến đi là một từ khác cho ba loại, hoặc ba thẻ phù hợp thứ hạng.

Mặc dù tương tự như một tập hợp, người chơi không cần một Cặp túi để thực hiện các chuyến đi. Ví dụ, nếu bạn giữ AJ và rơi phịch xuống Đến J-J-2, bạn có những chuyến đi. 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!