Là gì danh bai sanh rongDưới súng trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Theo súng (AKA UTG) là Chức vụ người chơi ngồi trực tiếp theo chiều kim đồng hồ của Mù lớnvà người đầu tiên hành động preflop.

Tại một bảng chín tay, các vị trí trực tiếp theo chiều kim đồng hồ của UTG được gọi là UTG+1 và UTG+2.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!