Là gì danh bai 52 la onlineCô lập trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Việc cô lập đề cập đến việc nâng cao preflop với ý định chơi đứng lên chống lại một người chơi khập khiễng hoặc đăng Mù lớn.

“Jim khập khiết dưới súng nên tôi đã cô lập anh ta với một nuôi từ cắt. ”

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!