Là gì poker là gìĐặt cược lớn trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một Cuộc đánh cược lớn là lớn hơn cá cược kích thước được sử dụng trên các đường phố mới nhất (phổ biến nhất là xoaycon sông) trong cố định giới hạn Trò chơi. Ví dụ: trong $ 2/$ 4 giới hạn Trò chơi, người chơi kích thước cá cược $ 4 phải sử dụng trên lượt và sông được coi là đặt cược lớn.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!