Là gì poker là gìOvercall in poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Overcall có thể có nghĩa là:

1 đến cuộc gọi một cá cược hoặc nuôi Sau khi những người chơi khác đã làm như vậy. Ví dụ, nếu Cướp Nâng cao, The cái nút cuộc gọi và bạn cũng gọi trong Mù lớn, bạn là người vượt qua. Bạn phải kêu gọi ít nhất hai người chơi để nó đủ điều kiện là một sự vượt qua; Một cuộc gọi chống lại khi một người chơi được gọi là đơn giản là một cuộc gọi.

2. Overcalling cũng có thể đề cập đến việc gọi thường xuyên hơn về mặt lý thuyết của bạn điểm. Tôi đã vượt qua đối với Tom trên con sông Bởi vì anh ta vô tội vạ.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!