Là gì code mậu binh zingplayVẽ mỏng trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một bước bên dưới Vẽ chếtThì Vẽ mỏng Liên quan đến việc theo đuổi một bàn tay vẫn còn sống nhưng với cơ hội chiến thắng tương đối nhỏ. Cô ấy đã vẽ mỏng đến mười với TT vs AA.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!