Là gì choi tien lenVẽ chết trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Vẽ chết Có nghĩa là chơi một bàn tay không thể giành chiến thắng trước tay đối thủ, ngay cả khi nó cải thiện. Ví dụ: nếu một người chơi có A ? Q và một người khác có K ? 9 và Cái bảng Đọc 2? 8 ? 6 ? 2 sau đó người chơi có K ? 9 ? có thể thắng và đang bị chết.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!