Cách đưa ra quyết định có lợi nhuận so với bất kỳ quy mô đặt cược nào (tần suất phòng thủ tối thiểu so với tỷ lệ cược nồi)

Đối mặt với đặt cược, bạn có thể phản ứng theo một trong ba cách: gọi, gấp hoặc nâng cao. Nó thường khá rõ ràng khi nâng cao là quyết định chính xác, với bàn tay siêu mạnh muốn trích xuất giá trị và với những kẻ vô tội vạ muốn ăn cắp nồi. Mặt khác, việc gọi hay gấp lại, thường không phải là Tiếp tục đọc Cách đưa ra quyết định có lợi nhuận so với bất kỳ quy mô đặt cược nào (tần suất phòng thủ tối thiểu so với tỷ lệ cược nồi)