Là gì choi phom ta la mien phiTruyền bá giới hạn trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Giới hạn các trò chơi poker trong đó đặt cược và tăng phạm vi của kích thước hơn là số lượng cố định. Giới hạn lan truyền Các trò chơi thường được chạy ở những khu vực có hạn chế pháp lý đối với poker hoạt động.

Ví dụ, các trò chơi poker ở tiểu bang Washington là giới hạn lan truyền. Người chơi có thể cá cược Bất cứ nơi nào từ $ 2 đến $ 300 trong một vòng cá cược, bất kể rèm.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!