Là gì choi bai tien lenPhóng to poker trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Phóng to poker (còn được biết là Nhanh chóng gấp bài xì phé) là một bài xì phé trực tuyến Trò chơi tiền mặt Biến thể nơi người chơi ngay lập tức xử lý một bàn tay khác vào một bàn mới sau khi gấp. Còn được gọi là Vùng (trên đánh lửa/Bovada) và SNAP (888Poker).

Bạn muốn xem chiến lược tác động của Zoom ảnh hưởng đến chiến lược như thế nào? Đọc hướng dẫn này:

So sánh chiến lược: Bảng thông thường so với bảng gấp nhanh

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!