Là gì choang club gamesThẻ lộ ra trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Thẻ lộ ra là thẻ cố tình hoặc vô tình đối mặt với nhau. Nếu một người buôn bán lộ một thẻ do nhầm lẫn, thẻ đó được lấy ngoài Chơi và vẫn tiếp xúc với phần còn lại của bàn để xem trong suốt phần còn lại của bàn tay.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!