Là gì chắn phỏmPoker Trung Quốc trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Poker Trung Quốc là một biến thể poker trong đó người chơi được xử lý 13 thẻ, và cố gắng sắp xếp các thẻ đó thành hai tay năm thẻ và một tay ba thẻ. Điểm được trao dựa trên đó người chơi làm cho bàn tay tốt nhất.

Poker truyền thống Trung Quốc liên quan đến tất cả các thẻ được chơi úp mặt, trong khi Mở-Face Trung Quốc Poker có tất cả các thẻ được chơi úp mặt.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!