Là gì chắn đổi thưởng 2021Bong bóng trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Các Bong bóng Đề cập đến điểm bị cắt giữa những người chơi nhận tiền được trả tiền và người chơi không nhận được khoản thanh toán trong một bài xì phé nhất định Giải đấu.

Thông thường một giải đấu sẽ trả 10% -20% người chơi, do đó trong một lĩnh vực gồm 100 người chơi, giải đấu chỉ có thể trả 10 địa điểm. Người chơi cuối cùng bị loại trước khi nhận được khoản thanh toán trong một giải đấu đã làm vỡ bong bóng và những người chơi còn lại đều sẽ nhận được một khoản thanh toán.

Bong bóng bàn cuối cùng có nghĩa là hoàn thành một Chức vụ thiếu Bảng cuối cùng.

Bạn muốn tìm hiểu giá trị chiến lược của việc chơi trên bong bóng trong poker? Đọc hướng dẫn này:

Chiến lược bong bóng tiền: Cách thiết lập cho mình chiến thắng

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!