Là gì chơi yo88Gọi trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đến Cuộc gọi đơn giản có nghĩa là phù hợp với một cá cược Được thực hiện bởi một người chơi khác trong một vòng cá cược. Thông báo từ "gọi" khi nó là của bạn xoay hành động là một ràng buộc hoạt động tại bàn poker. 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!