Là gì poker là gìGiới hạn nồi trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Giới hạn nồi là một cá cược kết cấu điều đó hạn chế kích thước cá cược tối đa ở kích thước hiện tại của nồi.

Trái ngược với không Giới hạn Cấu trúc cá cược, trong đó người chơi có thể cá cược Toàn bộ ngăn xếp chip của họ bất cứ lúc nào. Giới hạn nồi Omaha là biến thể poker được chơi phổ biến nhất với cấu trúc cá cược này.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!