Là gì chơi tú lơ khơĐi về phía nam trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đi về phía nam có nghĩa là lấy chip từ ngăn xếp của chính bạn ra khỏi bàn trong một Trò chơi tiền mặt, với mục đích hạn chế lượng chip có thể bị mất. Động thái này thường sẽ được thực hiện bởi một người chơi đã giành được đủ chip để đi trước cho một phiên, và không muốn mất lại số tiền đó. Đi về phía nam là phi đạo đức và bất hợp pháp trong hầu hết các sòng bạc.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!