Là gì chơi phỏm onlineCrack in poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Bẻ khóa có nghĩa là đánh tốt hơn nhiều preflop Tay, chẳng hạn như chiến thắng trước Pocket Aces. Ví dụ: nếu bạn đã xử lý 99 và quản lý để đánh bại một người chơi với AA sau khi Cái bảng đã được xử lý, bạn đã bị bẻ khóa. 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!