Là gì chơi liêng onlineBet thăm dò trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một Cược thăm dò là một không có vị trí cá cược thực hiện sau preflop kẻ xâm lược đã có cơ hội Đặt cược tiếp tục trên trước đường phố, nhưng didn. Thăm dò chỉ có thể trên xoay hoặc con sông.

“Anh ấy đã tăng preflop nhưng sau đó kiểm tra rơi phịch xuống, vì vậy tôi đặt ngoài Một cuộc thi cược đầu dò trong lượt.

Bạn muốn tìm hiểu giá trị chiến lược của cược thăm dò? Đọc hướng dẫn này:

Cá cược thăm dò - Cách chơi Turn khi Preflop Raiser kiểm tra lại

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!