Là gì chơi go88 trực tuyếnCổ phần trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Cổ phần là số lượng mà người chơi có thể cá cược hoặc mua cho.

Đây có thể là số lượng cụ thể hoặc đơn giản là được gọi là cổ phần cao, cổ phần giữa hoặc cổ phần thấp. Kích thước hiện tại của trò chơi, được thể hiện dưới dạng mua vào Số lượng hoặc kích thước của rèm. Ví dụ: mua 1 triệu đô la Trò chơi tiền mặt Với rèm $ 500/$ 1000 có thể được gọi là một trò chơi tiền mặt trị giá 1 triệu đô la hoặc trò chơi tiền mặt $ 500/$ 1000.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!