Là gì chơi game go88 trực tuyếnMột khoảng cách hay một gapper trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Trong Hold KhănEM, một người giao hàng là Thẻ lỗ đó là một cách xa nhau thứ hạng, chẳng hạn như J9 hoặc T8. "TÔI nuôi với rất nhiều của tôi phù hợp Bàn tay một khoảng cách khi tôi ở muộn Chức vụ. ”

Bạn muốn tìm hiểu giá trị chiến lược của các gappers phù hợp? Kiểm tra ngoài Hướng dẫn này:

Cách chơi các gappers phù hợp trong trò chơi tiền mặt (lời khuyên preflop & 6 mẹo postflop)

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!