Là gì chơi bài liêngNhịp đánh xấu trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Phạm tội nàyÂm thanh tệ hại"Đề cập đến khi một người chơi nắm giữ một bàn tay rất mạnh mẽ mà vẫn mất, hoặc là một bàn tay mạnh mẽ hơn hoặc vì một hút ra.

Ví dụ: John có một ngôi nhà hạnh phúc, giữ AA trên một Cái bảng của A7789. Ông đi tất cả trong và đối thủ của anh ta gọi, hiển thị 77 cho Quads. John vừa trải qua một nhịp xấu.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!