Là gì chơi bài kiếm tiềnĐã đi đến Showdown in Poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đã đi đến Showdown .WTSD) là một thống kê được sử dụng trong phần mềm cơ sở dữ liệu poker trực tuyến như PokerTracker và Held KhănEM Manager. WTSD là tỷ lệ phần trăm thời gian bạn ở trong tay trong suốt thời gian trận đấu.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!