Là gì poker là gìSklansky Bucks trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một tính toán của gia tri? đươ?c ki vo?ng/chiến thắng lý thuyết.

Ví dụ, hãy để bạn nói bạn tất cả trong preflop với AA chống lại KK và nồi là $ 100. AA là một toán học 80 phần trăm yêu thích để giành chiến thắng trước KK, vì vậy trong kịch bản này, giá trị dự kiến/Sklansky Bucks Giá trị của vở kịch này là $ 80 ($ 100 x .80).

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!