Là gì poker là gìATC trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

ATC là viết tắt của Bất kỳ hai thẻ Điều đó chỉ đơn giản có nghĩa là chơi bất kỳ hai thẻ nào preflop và không bao giờ gập tay. Thuật ngữ này đôi khi đề cập đến một tình huống mà bạn có thể chơi ATC một cách có lợi (chẳng hạn như khi bạn có một chồng lớn về tiền bong bóng).

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!