Là gì poker là gìWWSF trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

WWSF là viết tắt của Thắng khi thấy flop, và là một thống kê được sử dụng trong phần mềm cơ sở dữ liệu poker trực tuyến như PokerTracker và Hold KhănEM Manager. WWSF là tỷ lệ phần trăm của thời gian bạn giành được nồi Sau khi chơi qua rơi phịch xuống.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!