ICM Poker Giới thiệu: Mô hình chip độc lập là gì?

Lâu rồi là những ngày mà giải đấu poker được chơi bởi một mình cảm thấy. Việc giới thiệu các thuật ngữ toán học cơ bản như vốn chủ sở hữu và tính toán tỷ lệ cược đã thay đổi trò chơi poker mãi mãi một thời gian trước đây. Tuy nhiên, gần đây, tuy nhiên, các khái niệm ngày càng tiên tiến đã được giới thiệu. Trong số những người có liên quan hơn là ICM Poker: một mô hình toán học sử dụng kích thước ngăn xếp Tiếp tục đọc ICM Poker Giới thiệu: Mô hình chip độc lập là gì?