Là gì game quốc tế uy tínGiết nồi trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đăng quá mức để nuôi các giới hạn của một bàn tay để kích thích chơi được gọi là Giết nồi, và đôi khi là kết quả của một người chơi chiến thắng liên tiếp. Cũng có thể là một kẻ giết một nửa. Ví dụ, trong một trò chơi $ 4/$ 8, một giết chết nồi Sẽ nâng tay tiếp theo lên giới hạn $ 8/$ 16, trong khi một nửa giết người sẽ tăng nó lên $ 6/$ 12. Giết chậu hầu như luôn được tìm thấy trong các biến thể giới hạn của poker, với một bắt buộc cá cược Kích thước trên tất cả các đường phố. 

Trong hầu hết các chậu giết người, người chơi đã đăng mù quáng (The Kill) là người chơi cuối cùng hành động, bất kể điều gì Chức vụ Họ bắt đầu. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào vị trí của trò chơi. 

 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!