Là gì poker là gìGạch trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Còn được gọi là một trống hoặc giẻ, một gạch là một thẻ cộng đồng (hoặc xoay hoặc con sông) Điều đó dường như không ảnh hưởng đến bất kỳ ai phạm vi của tay. Nó hoàn toàn trái ngược với một Thẻ hành động, vì nó có thể không cải thiện nhiều tay, do đó không tạo ra nhiều thêm hoạt động. 

Thí dụ: Các rơi phịch xuống là 789, David Bets và được gọi bởi một người chơi. Turn là một viên gạch, một bộ đồ 2. David kiểm tra và đối thủ của anh ta kiểm tra phía sau. 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!