Là gì casino 67Omaha trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Omaha là một biến thể poker trong đó người chơi bị xử lý năm Thẻ cộng đồng và bốn Thẻ lỗ, hai trong số đó phải chơi. Giới hạn nồi Omaha và Omaha Hi-Lo (còn gọi là Omaha 8) là hai phiên bản thường được chơi của Omaha.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!