Bạn có nên donk-bet trên flop không?

Donk cá cược là gì? Một donk-bet là một cược hơi không chính thống được thực hiện bởi một người chơi ngoài vị trí, người không phải là kẻ xâm lược ở đường trước. Donk-betting từng là một trong những tội lỗi lớn nhất mà một người chơi poker có thể phạm phải. Quay trở lại ngày hay giới hạn, vì không có giới hạn nào trở nên phổ biến, hầu hết Tiếp tục đọc Bạn có nên donk-bet trên flop không?