Là gì poker là gìRiver C-bet trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt cược vào con sông Sau khi nuôi preflop, cá cược rơi phịch xuống (và được gọi), và đặt cược một lần nữa vào xoay. Làm a sông c-bet Có nghĩa là bạn đã là kẻ xâm lược trên tất cả các đường phố. Còn được gọi là một bộ ba thùng.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!