Là gì cách chơi pokerCổ phần bàn trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Cổ phần bàn là một quy tắc nói rằng số tiền mà một người có trong chơi chỉ giới hạn ở số tiền ngồi trên bàn.

Người chơi không thể thêm nhiều tiền vào ngăn xếp của họ trong khi ở trong tay. Nếu một người chơi chạy ngoài của chip trước khi một bàn tay là hoàn thành, một nồi bên sau đó được tạo ra cho những người chơi còn lại. Quy tắc này đôi khi có thể bao gồm việc ngăn người chơi loại bỏ tiền ra khỏi chơi sau khi nó ở trên bàn.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!