Là gì cài đặt zindoVPIP trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Viết tắt cho Tự nguyện bỏ tiền vào nồiThì VPIP là một thống kê được sử dụng để đo lường làm thế nào chặt hoặc lỏng lẻo Người chơi dựa trên tỷ lệ phần trăm của người chơi tự nguyện chơi preflop.

Ví dụ, giả sử bạn đã chơi 10 tay tại một bảng poker cụ thể. Nếu bạn đã gọi hoặc lớn lên trước rơi phịch xuống Trong 4 bàn tay đó trong khi gấp 6 cái còn lại, VPIP của bạn sẽ là 40%.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!