Là gì poker là gìMàu sắc trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đến màu lên liên quan đến việc trao đổi các chip mệnh giá nhỏ cho những cái lớn hơn trong các giai đoạn sau của Giải đấu, hoặc tiền mặt ngoài của a Trò chơi tiền mặt và nhận chip mệnh giá lớn thay vì tiền mặt.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!