Là gì blackjack lyricPhố trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một thẻ mà đã xử lý trong một vòng cá cược cụ thể, trong nhiều biến thể poker, được gọi là đường phố.

Ví dụ, ở Texas Hold KhănEM và Omaha, các Thẻ cộng đồng được gọi là rơi phịch xuốngThì xoaycon sông, với Turn và River đôi khi được gọi là Phố thứ tư và Phố thứ năm. Trong bảy thẻ Stud, Thẻ thứ tư, thứ năm và thứ sáu được xử lý cho mỗi người chơi được gọi là Phố thứ tư, Phố thứ năm và Phố thứ sáu.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!