Là gì blackjack casinoChặt chẽ trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một chặt Người chơi poker chơi rất ít tay, và những bàn tay đó thường rất mạnh.

Chơi chặt không nhất thiết là xấu, và những người chơi giỏi sẽ chơi một số dạng của một NHÃN .Chặt chẽ tích cực) Chiến lược. Chặt Thụ động Người chơi là người chơi cà phê ’người già điển hình của bạn, ngồi chờ đợi aces. Người chơi chặt chẽ hoàn toàn trái ngược với lỏng lẻo Người chơi. 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!